Gravid etter 35

Gravid etter 35

Gravid
gravid etter 35

Norske kvinner venter stadig lenger med å få barn. Hvor lenge er vi egentlig fruktbare, og finnes det en magisk grense for å bli gravid? Jordmor og gynekolog svarer.

Tall fra Medisinsk fødselsregister viser at nesten hver femte fødende kvinne var 35 år eller eldre i 2012.

– Fekunditet, som er sjansen for å bli gravid, påvirkes av alder. Kvinner over 30 år har en lavere fekunditet sammenlignet med de som er yngre. Fekunditet er høyest i 25-års alderen. Da er sannsynligheten for å bli gravid ca. 30 prosent, sier gynekolog Stina Carlsson, som jobber på Oslo jordmor og kvinnesenter.

Hva er aldersgrensen for å bli gravid?

I befolkningen generelt blir 95 prosent av alle kvinner gravide i løpet av tre år ved regelmessig ubeskyttet samleie. For 38 år gamle kvinner er tallet 75 prosent.

I gjennomsnitt synker kvinners fruktbarhet ved 30-års alderen. I 40-årene blir flere sterile, før overgangsalderen vanligvis kommer i 50-årene.

– Det finnes ingen magisk grense for å bli gravid, understreker gynekologen.

– Både fruktbarheten og fekunditeten påvirkes av alder, men det finnes selvfølgelig individuelle forskjeller. Både genetiske faktorer, livsstil, eventuelle sykdommer og behandlingene av disse spiller inn. Det skal også sies at livsstilsfaktorer som røyking, mye kaffeinntak, misbruk av alkohol eller narkotika, overvekt og undervekt har betydning for om du kan bli gravid, tilføyer Carlsson.

Les også: Fakta og myter om hva du kan spise når du er gravid

Jordmor Karin Johansson, som også jobber på Oslo jordmor og kvinnesenter, har møtt kvinner som har ventet for lenge med å prøve å bli gravid. Det er selvfølgelig flere årsaker til dette, blant annet kvinnenes livssituasjon.

– For mange passer det ikke inn i deres livssituasjon å bli gravid i ung alder, sier hun.

Større risiko etter 35?

Carlsson forklarer at forekomsten av både hormonelle forandringer og ulike medisinske – og psykososiale faktorer øker med alderen. Sammen med kvinnens gynekologiske tilstand påvirker det muligheten for graviditet, pluss øker risikoen for komplikasjoner under svangerskapet og fødsel.

En norsk-svensk studie fra 2014 viste at risikoen for alvorlige graviditetskomplikasjoner hos førstegangsfødende øker allerede ved 30-34 års alderen, sammenlignet med kvinner mellom 25-29 år.

Les også: 17 tidlige graviditetstegn

Kvinner som får barn senere i livet har større risiko for å oppleve spontanabort og få barn med kromosomfeil på grunn av færre og flere defekte egg. Det har også vist seg å være vanligere med alvorlige graviditetskomplikasjoner grunnet en større underliggende risiko for diabetes og hjerte- og karsykdommer.

Oppfølging av modne mødre

Tidligere fikk kun gravide over 38 år tilbud om tidlig ultralyd på grunn av økt risiko, men i nyere tider innføres dette for alle gravide – en prosess som tar tid. Blodprøver for risikovurdering av kromosomfeil hos fosteret er noe damer over 38 år fortsatt får eget tilbud om. De får også tilbud om igangsetting av fødsel dersom de går en uke over termin.

Hvis du aktivt forsøker å få barn, og er under 35 år, anbefaler Carlsson å ta kontakt med en lege dersom du ikke har blitt gravid etter ett år. Er du over 35 år råder hun deg å søke hjelp tidligere, allerede etter seks måneder med aktive forsøk.

Assistert befruktning

Å lykkes med assistert befruktning gjennom IVF (in vitro-fertilisering) og IUI (intrauterin insemination) avhenger av mange faktorer. Størst betydning har kvinnens alder og eggreserver.

– Eggets alder er avgjørende, og resultatet er best om kvinnen er under 35 år. Etter fylte 38 år er resultatene dårligere, og etter 40 er graviditeter sjeldne. Det skal igjen sies at det er individuelle forskjeller, understreker Carlsson.

Hva med mannen?

En mann kan bli far i nokså høy alder. Allikevel minker sjansen etter at han passerer 35 år, uten at man vet hvorfor. Carlsson poengterer at det å ”skaffe seg barn” ikke bare handler om å bli gravid og føde.

– Barnet skal tas hånd om frem til han eller hun er voksen. Også mannen trenger god helse og ork for å klare å følge opp.

Gynekologen er ikke kjent med at sædkvaliteten blir dårligere med mannens alder. Men også menns kjønnsceller blir gamle, noe som kan ha effekt på fruktbarhet og på fosteret.

Livssituasjon har betydning for menns sædkvalitet. Både nikotin og høyt alkoholinntak påvirker kvaliteten negativt og det kan dermed påvirke sjansen for å bli gravid. Endringer i hormonbalansen kan også påvirke sædproduksjonen, noe som betyr at misbruk av for eksempel anabole steroider kan gjøre sædkvaliteten dårligere. Verdt å merke seg er også faktum at naturlige variasjoner i hormonkonsentrasjon varierer fra mann til mann.

Nøkkelpoeng

  • Kvinners fruktbarhet synker fra 30-års alderen.
  • Evnen til å bli gravid påvirkes av alder, med individuelle forskjeller.
  • Risikoen for graviditetskomplikasjoner hos førstegangsfødende øker fra du er 30-34 år.
  • Søk legehjelp etter seks måneder hvis du er over 35 år og du ikke har blitt gravid etter seks måneder.
  • Også menns har mindre sjanse for å bli far etter fylte 35.