Om Möller´s

Möller’s er en av Norges eldste merkevarer, grunnlagt av apotekeren Peter Möller i 1854. Målet har siden da vært å gi det norske folk naturlig sunne produkter og god helseinformasjon. Produkter fra Möller’s benytter kun råvarer av høyeste kvalitet, og strenge kvalitetskontroller sørger for den tryggheten kvalitetsbevisste forbrukere fortjener. Möller’s Tran var det første produktet, og er den dag i dag fortsatt det mest kjente. I takt med den økende interessen for omega-3-fettsyrer, utvikler Möller’s stadig nye produkter for å møte ulike behov og ønsker hos det norske folk.

Lofoten nature view

Gammel visdom

Helt tilbake til 1645 finnes det bevis på at tran hadde en helsebringende effekt hos folk.

På 1930-tallet ble tran en del av den offentlige skolematen og rutinen med den daglige spiseskjeen tran ble etablert hos nordmenn flest. Yngre generasjoner har vokst opp med kapsler og i dag finnes det enda flere varianter – slik at store som små kan få i seg nok omega-3 på den måten de liker best.

Om Möller's

Peter Möller - apoteker og entreprenør

I 1854 ble Möller’s grunnlagt av apotekeren Peter Möller og tranvirksomheten utviklet seg med utgangspunkt i trankokerier i Lofoten. Peter Möller observerte at langs norskekysten var det en lav forekomst av sykdom, og med sin entreprenørsjel så han muligheten til å spre den helsebringende effekten som tran har til andre deler av landet og ut i verden.

Peter Möller Peter Möller

Om Möller's

Peter Möller - apoteker og entreprenør

I 1854 ble Möller’s grunnlagt av apotekeren Peter Möller og tranvirksomheten utviklet seg med utgangspunkt i trankokerier i Lofoten. Peter Möller observerte at langs norskekysten var det en lav forekomst av sykdom, og med sin entreprenørsjel så han muligheten til å spre den helsebringende effekten som tran har til andre deler av landet og ut i verden.

Sagnomsust

I Lofoten har skreifiske, fra januar til april, og trandamping foregått så lenge man kan huske. Legenden sier til og med at vikingene drakk tran, dog på en litt annen måte enn vi gjør i dag. Oljen den gang ble fremstilt av fermentert fisk. Torsken og tørrfisken ernærte vikingene, finansierte ekspedisjonene og gjorde på mange måter erobringene mulig.

Ny og revolusjonerende tranproduksjon

Peter Möller innførte en ny og revolusjonerende metode for tranproduksjon og resultatet ble en gylden medisintran med forbedret smak og kvalitet. Allerede på denne tiden var tranproduksjonen på mange måter revolusjonerende – leveren ble utnyttet til medisintran og resten gikk til andre formål.

Fortsatt i dag går minimalt til spille ved produksjon. Tran er et naturlig biprodukt som utvinnes fra skreileveren, hvor mesteparten normalt ville vært kastet.

Bærekraftig tranproduksjon

Den ikoniske grønne flasken

Peter Möller hadde enerett til å tappe tran på flasker merket med Peter Möller – dette var, og er fortsatt i dag Möller’s kvalitetsgaranti. Etter hvert ble glassflasken mørkegrønn som vi kjenner den i dag. Denne ikoniske formen og fargen er de aller viktigste gjenkjennelseselementene til Möller’s.

Også Möller’s logoen med det runde ikonet med jenta, torsken og solen er med på å gjøre merkevaren så synlig også utover Norges grenser.

Den ikoniske grønne flasken Den ikoniske grønne flasken mobil

Möller’s i verden

Fra starten ble Möller’s produktene primært solgt i apotekene, mens de i dag også finnes i dagligvare og på nett, blant annet i vår egen mollers.no nettbutikk. Möller’s har hatt en økende grad av eksport de siste tiårene og selges i dag over hele Europa, og også i Asia og USA.

1793

Peter Möller blir født på Røros, 26. april.

1809

Peter Möller ansettes hos apoteker Gottwaldt i Kristiansund: «Da jeg i mine yngre Dage (..) har opholdt mig i flere Aar (..) i Christiansund, (..) har jeg havt anledning til at gjøre mig bekjent med (..) det Praktiske ved Tilvirkningen af Tranen…»

1819

Peter Möller reiser til Christiania og blir ansatt hos apoteker Frantz Peckel på Svaneapoteket. Han blir ansatt på betingelse av at han innen et år fikk sin farmasøytiske eksamen.

1822

Uteksaminert som farmasøyt «med enstemmig første karakter og med Tilkiendegivelse af Professorens særdeles Tilfredshed.»

1829

Han gifter seg og kjøper Svaneapoteket. På denne tiden kjøper han også Lilleborg Klædefabrik.

1834

Sønnen, Frantz Peckel Möller blir født.

1852

Peter Möller blir ene-eier av Lilleborg-anleggene. Dette danner en økonomisk basis for tran-prosjektet hans. Hans nye metode for dampsmelting av medisintran blir kjent på denne tiden.

1853

Peter Möller gjør sin metode kjent for trantilvirkere langs kysten. Han innreder trankokerier med nytt utstyr i Lofoten, Ålesund og Kristiansund.

1854

På nyåret kommer produksjonen ved de tre forsøksanleggene i gang, og det produseres 20 tønner tran det første året. Pga dårlig salg, blir de neste årene brukt til å innarbeide produktet hos konsumentene, og samtidig få flere produsenter til å gå over til den nye metoden. Det var vanskelig å nå frem med budskapet sitt, fordi holdningen om at «God medisin må smake vondt» var så godt innarbeidet, og den nye medisintranen skilte seg således mye fra den gamle. På denne tiden etableres firmaet Peter Möller.

1869

Peter Möller dør. Det er nå 70 trandamperier som anvender hans dampsmeltemetode, og det produseres over 5000 tønner per år.

1870

WH Schieffelin & co («The oldest drughouse in America») blir eneagent for Peter Möller i USA.

1881

Sønnen, Frantz Peckel Möller, overtar ledelsen av firmaet Peter Möller. Han så det som sin oppgave å videreføre arbeidet med tranen, og gjennom kombinasjonen solid vitenskapelig utdannelse og en eminent sans for det store merkantile mulighet, brakte han Möller’s tran frem til en toppstilling på verdensmarkedet.

1895

Frantz Peckel Möllers vitenskapelige livsverk «Cod liver oil and Chemistry» blir utgitt i London. Verket er på engelsk og teller 600 sider.

1914

1.verdenskrig fører til at Möller’s flasketran blir utestengt fra eksportmarkedene, men til gjengjeld blir det et stort innenlandssalg.

1925

Fred T. Møystad kjøper tranfirmaet Heinr Meyer og samler produksjonen i firmaets nye lokaler sentralt i Oslo, og her innføres de grønne flaskene for første gang.

1938

Fabrikken på Løren blir bygget, og fabrikken ligger på samme sted i dag.

1940

Utbruddet av 2. verdenskrig medfører at eksporten synker kraftig, men tranens betydning som tilskudd i kostholdet får økt fokus. Innenlandssalget øker sterkt.

1945

I etterkrigstiden opprettholder medisintranen sin høye status som viktig kosttilskudd i «gjenreisingen» av landet. Tran ble et «nødhjelpsprodukt» i herjede områder der forsyningssituasjonen var vanskelig. I Norge ble tranen opprettholdt som en del av skolebespisningen som var blitt innført mange steder i landet på 30-tallet (Oslofrokosten, Sigdalsfrokosten osv.). I samme periode øker konkurransen fra andre land som USA, England og Island, og Norge er ikke lenger dominerende på markedet.

1983

Möller’s Tran i kapselform og smaksatt tran lanseres.

1990

Peter Möller A/S fusjonerer med Orkla Borregaard A/S (nå Orkla)

1995

Folkefavoritten Möller’s Dobbel Omega-3 lanseres, i dag kalt Möller’s Konsentrert Omega-3.

2000-

Gjennom 2000-tallet lanseres mange ulike Möller’s produkter, flere finnes fortsatt i hyllene.

2015

Möller’s Pharma blir lansert med eksklusive produkter til apotek.

2016-

Et stort innovasjonsfokus bringer flere kjente og kjære produkter til butikkhyllene, og Möller’s fortsetter sin misjon om å sørge for å være et sunt tilskudd til nordmenns kosthold, med produkter som dekker mange ulike behov og livsfaser.

Les mer om Möller's