God helse, livsstil og livskvalitet – Hva betyr egentlig det?

God helse, livsstil og livskvalitet – Hva betyr egentlig det?

Eldre
God helse, livsstil og livskvalitet - Hva betyr egentlig det?

Det å ha god helse, livsstil og livskvalitet kan bety forskjellige ting for forskjellige personer, men hva definerer egentlig disse begrepene, henger helse og livsstil sammen, og hva kan vi gjøre for å øke kvaliteten for oss selv? I denne artikkelen kan du lese mer om forholdsregler man kan ta i forhold til å forbedre helsen, livskvaliteten og livsstilen din.

Hva er egentlig god helse?

God helse kan betegnes som en tilstand av fullkommen fysisk, psykisk og sosialt velvære – ikke bare fravær av sykdom eller svakhet – det er mange forhold som påvirker helsen vår. Så hva betyr egentlig dette? Hvis du har kapasitet og evne til å mestre, samt tilpasse deg livets vanskeligheter og hverdagslige krav som ikke er til å unngå, så har du en god helse.

For noen kan det å ha en god helse bety at man er frisk og takler hverdagens utfordringer på strak arm, mens for andre, som kanskje har en kronisk sykdom eller andre lidelser, kan det bety at man til tross for dette lever et godt liv og ikke har noe å klage på. For helse henger sammen med livsstil. Alle har forskjellig livsstil og hva man ser på som god helse vil derfor variere fra person til person.

God helse avhenger av flere faktorer som blant annet alder, miljø og personlighet. Spør man en ung person vil de kanskje svare ja hvis de er friske og raske, men om man spør en eldre person som sliter med å gå – kan de også svare ja, basert på andre grunnlag enn hva den unge måler det ut ifra.

En ting som er sikkert er at for å opprettholde god helse gjennom hele livet, må man gjøre riktige valg i forhold til livsstilen. Vi har nemlig selv hovedansvar for vår egen helse.

Har jeg en god livsstil?

I og med at en god livsstil henger sammen med det å ha en god helse, og hvert enkelt menneskes krav til disse vil variere – er det ikke to streker under svaret. Mange vil kanskje si at de har en god livsstil om de er fysisk aktive og spiser sunt. Hvis man ønsker seg god helse bør man også ha en god livsstil, men hva er egentlig en god livsstil?

Les også: Treningsprogram for eldre

Fysisk aktivitet er den faktoren som har størst betydning, men kosthold, rusmidler, stress, søvn og sosiale forhold veier tungt. Det å kunne bruke kroppen riktig for å unngå skader har også virkning. Fysisk aktivitet kan også forebygge nedstemthet, samtidig som det kan hjelpe til å bli fortere frisk av psykiske plager. Dette kan være på grunn av stoffene som skilles ut i hjernen ved trening, men også søvnkvaliteten som blir bedre eller det at man får noe annet å tenke på gjennom treningsøkten.

Les ogsåDe 5 viktigste helserådene

Kosthold kan for mange være et vanskelig tema, kanskje spiser man for mye eller for lite – eller det kan være vanskelig å vite hva slags matvarer man skal sette sammen for å oppnå et balansert måltid som beskytter mot livsstilssykdommer. Det er også viktig at man får i seg matvarer som inneholder de viktige vitaminene, mineralene, samt kostfiber, omega-3 og antioksidanter. Oppå dette skal man også få i seg nok energi, proteiner og de riktige fettsyrene. Behovet for disse næringsstoffene endrer seg gjennom hele livet, og når man blir eldre har man et annet behov enn de som er barn og voksne. Kvinner har også andre behov enn menn.

Les også:

For å unngå å pådra seg livsstilssykdommer er det viktig å fokusere på riktig kosthold, fysisk aktivitet, samt unngå for mye alkohol og stress som kan føre til utvikling av disse. Hvis samfunnet og hver enkelt person gjør noe med levevaner som røyking, usunt kosthold, lite mosjon og stress, vil færre blir syke.

Les også: Gjør stresset til en styrke

Når man blir eldre mister vi muskelmasse og kroppen trenger da mindre energi, i tillegg til dette lever mange eldre et mindre aktiv enn de gjorde som unge. Derfor trenger man også mindre mat. Det som derimot ikke endrer seg er behovet for mineraler, vitaminer og andre næringsstoffer. Man finner selvsagt mange spreke, friske og aktive eldre personer, men når man runder 70-80 år har man lettere for å pådra seg sykdommer – og da spesielt den årlige influensaen.

Her er en liste over små grep man kan ta for å forbedre livsstilen og helsen:

  • Spis varierte og sunne matvarer
  • Vær aktiv
  • Pass på vekten
  • Unngå for mye alkohol og hold deg unna røyk
  • Få nok søvn
  • Tenk positivt om deg selv
  • Ha god hygiene

.. og hva vil det si å ha god livskvalitet?

God livskvalitet defineres av verdens helseorganisasjon (WHO) som en tilstand av velvære der individet kan realisere sine muligheter, håndtere normale stressituasjoner i livet, arbeide på en fruktbar og positiv måte og ha mulighet til å bidra ovenfor andre og i samfunnet.

Livskvalitet er et vidt og noe diffust begrep som dreier seg om blant annet livsglede og livslyst. Her snakker man om verdier som kan føles og ikke måles, noe som igjen baseres på dine individuelle omgivelser og valgene du tar. Det er viktig for mennesket å føle at vi betyr noe. Det spiller ingen rolle om man er frisk eller syk – det er øyeblikkene og periodene mellom bekymringer, sorger, problemer og plager som spiller inn her. Har man for eksempel en kronisk sykdom kan mestringsfølelsen få stor vekt når man snakker om livskvalitet.

Livskvalitet er en viktig verdi i seg selv, da det handler om å blant annet oppleve glede, mening, tilfredshet, trygghet, tilhørighet, bruke våre personlige styrker, føle interesse, mestring og engasjement. Livskvaliteten kan anses som en kombinasjon av helse, livsstil, nettverk og sosial støtte. Har du en god livskvalitet og trivsel vil dette være med på å styrke deg i belastende møter i livet.

Som med helse og livsstil, vil hver enkelt oppleve livskvaliteten som god eller dårlig basert på ulike grunnlag. Opplever man den som god kan den bidra til gode familierelasjoner, oppvekstkår, at man fungerer godt i arbeidslivet, og til generelt bedre helse i befolkningen.

Har man en høy livskvalitet kan dette gå hånd i hånd med bedre fysisk helse, og kanskje færre psykiske plager og lidelser. Har man det bra med seg selv kan altså dette gi positive effekter på helsen.

Lev et så godt liv som mulig, og ta vare på både din fysiske og psykiske helse.

Les også: