7 tips for bedre konsentrasjon

7 tips for bedre konsentrasjon

Hjerne
7 tips for bedre konsentrasjon

Det moderne livet stiller store krav til oss i form av forpliktelser på mange fronter, og en uendelig rekke oppgaver som skal utføres på kort tid. Synes du det er vanskelig å være nok til stede i strømmen av hverdagens hendelser, til at du klarer å yte ditt beste? Her er noen tips til hvordan du kan styrke konsentrasjonsevnen. 

1.Prioritér, velg bort og fokuser

Både jobb, barn, partner, venner og familie er viktige – men alt kan ikke gå på bekostning av deg selv. Det kan være vanskelig, men prøv å si nei neste gang en venn vil møtes når du egentlig ikke har lyst, energi eller tid. Si at det ikke passer akkurat nå, og lag i stedet en ny, konkret avtale en stund fram i tid. Og sørg for å overholde den! 

2.Sov godt

Kroppen er helt avhengig søvn for å få nødvendig hvile og restitusjon. Mangel på søvn kan gå ut over både konsentrasjon og læringsevne, for det er når du sover at hjernen langtidslagrer informasjon den nylig har mottatt. Om du er småbarnsmor med bare nok tid til overs til å sovne og våkne igjen, er dette kanskje ikke veldig nyttig informasjon. Men for dere andre, som har nok tid, er det å sove 7-8 timer hver natt et godt råd for å øke yteevnen. 

Les også: Ekspertråd om søvn 

3.Hjernetrim

Hjernen er litt som en muskel som kan trenes opp. Den har godt av hjernetrim som quiz og kryssord for å holde seg skjerpet. Særlig gir det god effekt å lære seg nye ting, fordi det da dannes nye koblinger mellom hjernecellene. 

Les også: Hjernetrimoppgaver du kan gjøre hver dag 

4.Næring til hjernen

Hele kroppen, fra topp til tå, drar nytte av et godt kosthold for å få tilgang på alle de byggesteinene den trenger for å fungere optimalt. Hjernen er for eksempel avhengig av nok HA-fettsyrer for normal opprettholdelse av hjernefunksjonene. Möller’s Tran er en trygg, naturlig kilde til både A– og D-vitamin og omega 3-fettsyren DHA. 

5.Trening skjerper hjernen

Nyere forskning viser at om vi vil utvikle våre mentale evner, får vi raskere resultater om vi er i regelmessig, fysisk aktivitet. Trening styrker nemlig både hukommelsen og konsentrasjonsevnen, i tillegg til å gi deg den lange rekke kjente helsefordeler. 

6.Vær måteholden med alkohol

Selv små mengder alkohol reduserer hjernens evne til å lagre nye minner. I tillegg kan et høyt alkoholforbruk føre til en rekke andre helseskader, og påvirker den generelle formen negativt. Kort sagt: Du yter ikke ditt beste dagen derpå. Men det kom kanskje ikke som noen overraskelse? 

7.Yoga eller meditasjon

Det å lære seg noen avspenningsteknikker og øve på å være mer til stede i øyeblikket, kan for noen være nøkkelen til mer energi og bedre fokus i hverdagen. Alle former for meditasjon og oppmerksomhetstrening forbedrer konsentrasjonsevnen din. 

Les også: Yoga for barn: 6 øvelser dere kan gjøre hjemme