Hva er immunforsvaret?

Immunforsvar
Hva er immunforsvaret

Immunforsvaret er et viktig system i kroppen vår som har i oppgave å bekjempe smittestoffer og holde oss friske. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan immunforsvaret fungerer, hvordan det er bygget opp og hva vi kan gjøre for å styrke det.

Den viktigste oppgaven til immunforsvaret vårt er å beskytte kroppen mot patogener/smittestoffer. Immunforsvaret beskytter oss altså mot stoffer som ikke er en naturlig del av oss, og som muligens kan skade oss, hvis det klarer å trenge inn i kroppen. Slike stoffer inkluderer blant annet virus, bakterier, sopp og parasitter som til enhver tid befinner seg i omgivelsene våre. Immunsystemet har dermed i oppgave å holde oss friske, men også å fjerne døde og skadde celler og vev som måtte befinne seg inne kroppen.

Kroppens immunforsvar – definisjon og oppbygging

Immunforsvaret består faktisk av to hoveddeler som kan kalles det indre og ytre immunforsvaret. Det er det unike samspillet mellom disse to systemene som bidrar til å holde immunforsvaret i gang. Den ene delen er det medfødte eller uspesifikke immunforsvaret, der huden blant annet er en viktig barriere, her kalt det ytre forsvaret. Det andre er det ervervede eller spesifikke immunforsvaret, som bruker tid på å tilpasse og «lære» seg hvert enkelt smittestoff.

Immunsystemets primære organer er beinmargen og thymusen – det lille organet som ligger helt øverst bak brystbeinet vårt. De sekundære organene inkluderer blant annet lymfeknutene, milten og mandlene. Immuncellene kalles også for hvite blodceller, og disse patruljerer kroppen kontinuerlig på jakt etter smittestoffer. De løselige proteinene finner du også i blodet, vevsvæsker og tårer, hvor de har som oppgave å uskadeliggjøre og bekjempe smittestoffer.

Det ytre immunforsvaret

Det ytre immunforsvaret, også kalt medfødt/uspesifikt, kan forklares som kroppens første forsvarslinje mot mulige smittestoffer, og består av huden og slimhinnene våre. Disse har som oppgave å holde virus og bakterier utenfor kroppen, slik at de ikke trenger inn og gjør oss syke. Der slimhinner i nese og hals beskytter oss mot forkjølelsesvirus og skadelige bakterier, beskytter huden resten av kroppen mot mulige infeksjoner. Et sår i huden kan for eksempel føre til at dette systemet brytes ned, slik at bakterier kan trenge inn og forårsake infeksjon. Magesekken er også en del av vårt ytre immunforsvar, der den sterke magesyren dreper skadelige mikroorganismer i mat og drikke.

Det indre immunforsvaret

Hvis fremmede inntrengere likevel skulle komme seg gjennom det ytre immunforsvaret, aktiveres det indre immunforsvaret, også kalt ervervede/spesifikt. Dette systemet består av spesialiserte celler, organer og løselige proteiner som har i oppgave å finne og uskadeliggjøre skadelige smittestoffer som har kommet seg forbi huden og slimhinnene. Immuncellene sirkulerer sammen med blodet på jakt etter smittestoffer. Det samme gjør de løselige proteinene, også kalt immunstoffer. Skulle det oppdages smittestoffer inne i kroppen, strømmer så cellene og immunstoffene til dette stedet, og det settes i gang en såkalt betennelsesreaksjon i kroppen. Dette er altså immunforsvarets reaksjon etter at det har oppdaget fremmede inntrengere i kroppen. Det indre immunforsvaret starter nå kampen med å bekjempe disse smittestoffene for å beskytte kroppen.

Nedsatt immunforsvar

Selv om immunforsvaret er en naturlig del av kroppen vår, er det ikke alltid det fungerer som det skal. Barn opplever for eksempel hyppige infeksjoner, ettersom de ennå ikke har utviklet tilstrekkelige antistoffer i blodet sitt. Etter hvert som barnet blir eldre og utsettes for ulike mikroorganismer, styrkes også immunforsvaret og man opplever færre infeksjoner. Men selv i voksen alder kan immunforsvaret svekkes, blant annet hvis man lider av underliggende lidelser som fører til nedsatt immunforsvar. Mange kan også oppleve et dårlig immunforsvar i perioder med lite søvn, krevende livssituasjoner og hvis man har mye stress i hverdagen.

Hvordan få bedre immunforsvar?

Det er flere ting du kan gjøre for å styrke immunforsvaret ditt og gi kroppen din best mulig forutsetning til å holde seg frisk. For det første er det viktig å opprettholde god håndhygiene for å eliminere mulige smittestoffer. For det andre bør du inkludere regelmessig mosjon og frisk luft, da det viser seg å være styrkende for immunforsvaret vårt. Det er også viktig at du sørger for at du får nok søvn, og at du gjør livet ditt så stressfritt som mulig. Et godt og variert kosthold kan også være med på å styrke immunforsvaret. Her bør du inkludere så mye frukt og grønt som mulig, da disse inneholder masse antioksidanter, vitaminer og mineraler som kroppen trenger. Ved å gi C-vitamin til immunforsvaret, sørger du også for å styrke det, ettersom dette vitaminet er nødvendig for at immunforsvaret skal fungere normal. Det samme gjelder også sink og D-vitamin – immunsystemet vil takke deg!