5 fakta om hjernens utvikling

5 fakta om hjernens utvikling

Hjerne
5 fakta om hjernens utvikling

Visste du at det tar 25 år før man blir moden? Her finner du fem fakta om hjernens utvikling som du kanskje ikke visste om fra før.

Oppretthold normal hjernehelse med en skje Möller´s Tran hver dag

Hjernen er avhengig av rikelig med næring og mental stimulering

Vår fantastiske hjerne er avhengig av både riktig næring og mental stimulering for å utvikle seg og fungere som den skal. Derfor er det smart å gi barnet ditt god næring allerede under svangerskapet.

1. 25 år for å bli moden

Menneskehjernen er på langt nær ferdig utviklet ved fødselen. Den trenger årelang, kontinuerlig stimulering fra omgivelsene for å modnes fullstendig. Faktisk regnes den ikke som fullmoden før i 25-årsalderen!

2. Det spennende andreåret

I to-årsalderen skjer språkutviklingen svært raskt. Da gjennomgår de fleste barn en såkalt «ordspurt», der de mangedobler ordforrådet sitt på bare noen måneder. En forutsetning for denne utviklingen er blant annet en normal funksjon i hjernens talesenter, siden stemmedannelsen og kontroll med styrke og tonehøyde styres ved et fint samspill mellom hjerne og hørsel.

Les også: Språkutvikling hos barn – hvordan snakke med babyer

3. Dette skjer i hjernen når du lærer noe nytt

Læring er prosessen med å lage nye koblinger mellom hjerneceller. Når du opplever eller leser noe, blir et minne av dette dannet i hjernen din ved at et tusentalls hjerneceller kobles sammen. Når du husker denne situasjonen senere, reaktiveres de samme koblingene mellom de aktuelle nervecellene.

  • God hukommelse er et resultat av at man har flere veier inn til den aktuelle koblingen i hjernen, forklarer Norges to fremste hjerneforskere, Edvard og May-Britt Moser.
  • Det er for øvrig en interessant kobling til kreativitet her. God hukommelse i den betydningen vi snakker om, utvikler evnen til å assosiere, og det er grunnlaget for kreativitet.
    Det å ha mange veier inn til de ulike koblingene gjør nemlig at de kan aktiveres i nye sammenhenger.

Les også: 5 tips for å holde hjernen skjerpet

4. Omega-3 fettsyren DHA er godt for hjernen

Mors inntak av fettsyren DHA under svangerskapet bidrar til fosterets normale hjerneutvikling. Selv om barn og gravide er de som har aller mest behov for næringsstoffer fra marine kilder, er de blant gruppene som spiser minst fisk i Norge. Resultater fra den norske Mor og barn-undersøkelsen, viste at det gjennomsnittlige ukentlige sjømatinntaket var på ca. 250 gram, hvorav bare ca. 85 gram var fet fisk. Dette er under halvparten av dagens anbefalte mengde.

Les også: Omega-3 fettsyren DHA er viktig for å ta vare på hjernen

5. Hold hjernen i form

Lege og hjerneforsker Andreas Engvig har funnet ut at daglig mental hukommelsestrening har en målbar fysisk effekt på hjernen. Han mener at hjernen blir synlig større ved trening, akkurat som en muskel. Men for at treningen skal ha en effekt, bør den oppleves som lystbetont.

Kilder: Norsk Helseinformatikk, regjeringen.no, tidsskriftet.no

Les også: Hjernen: Hvorfor er det viktig med god hjernehelse?