Lær barnet ditt å telle – og å FORSTÅ tallene

Lær barnet ditt å telle – og å FORSTÅ tallene

Aktiviteter og moro
laer-aa-telle_iStock

Å lære å telle er ikke gjort på 1,2,3. I alle fall ikke hvis barnet også skal forstå innholdet i de magiske tallene. Vi gir deg noen gode råd som kan hjelpe barnet ditt inn i tallenes verden.

Slik gjør du matte til en gøy aktivitet for barna

Har du en treåring som imponerer omgivelsene med å ramse opp tallene fra en til ti i et rasende tempo? Eller kanskje en fireåring som både vet at to pluss to er fire og at ti pluss ti er tjue?

Les også: Hvordan lære barna bedre engelsk og øve på det hjemme

Visst er det morsomt når barna kan demonstrere ny kunnskap, men å kunne tallord betyr ikke nødvendigvis at barna har tallforståelse. Kanskje er de flinke til å memorere tall og enkle regnestykker, men skal de forstå hvilke mengder tallene representerer, må du nok hjelpe dem videre.

– Når barn skal lære å telle, begynner de med en regle med tallord. Gradvis kobler de reglen til å flytte fingeren til en ny figur eller et nytt objekt for hvert tallord de sier. Men de er langt unna å forstå at det siste tallet de kommer til, er en summering av antallet objekter de har pekt på, sier Hanne Finstad.

Hun grunnla Forskerfabrikken i 2002, og brenner for å øke barns interesse for real- og teknologifag.

Bruk fingrene for å lære å telle

– Koblingen mellom et tallord og en bestemt mengde går også gradvis. Det kan gå måneder mellom hver gang et nytt tall faller ordentlig på plass. I denne perioden er fingrene et viktig hjelpemiddel. Det er veldig bra for barn å telle på fingrene, sier Finstad.

– Alt som er fysisk og appellerer til sansene, hjelper barn som skal lære å telle.

Hun gir et eksempel på hvordan du enkelt kan utforske barnets forståelse av tall og mengder:

– Legg fire gjenstander på et bord og la barnet telle dem. Ta så vekk gjenstand nummer tre. Hvor mange er det igjen? Svarer barnet en, to og fire, har det ikke koblet mengder til tallordene. Tallordene er bare navn på ting. Svarer barnet derimot tre, har det forstått at tallordene representerer bestemte mengder.

La tall og matte bli en del av språket

”Mengdetrening” er også et viktig stikkord hos We Want To Know. Det suksessfulle, norske tech-selskapet har blant annet lagd appen Dragonbox Numbers for å utvikle barns tallforståelse gjennom spill og lek. På Dragonbox.no anbefaler de å fysisk flytte objekter du og barnet teller inn i nye grupper. På den måten oppfatter barnet sammenhengen mellom mengder og tall.

Hanne Finstad sier at et godt ordforråd vil hjelpe barna når de skal over fra ren telling til matematikk.

– Ta bare begreper som for eksempel lang/kort, tung/lett og over/under. Det er nødvendig å forstå slike ord for å kunne forstå måling av lengder og vekt og hvordan ting er plassert i forhold til hverandre.

Finstad mener at småbarnsforeldre nok er mer opptatt av bokstaver og lesing enn tall og matte. Vi er opplagt flinkere til å lese for barna enn til å snakke om tall og regning.

– Men språket som utvikles når vi leser for barn, er veldig viktig for at barn senere skal lære matematikk. Samtidig anbefaler jeg foreldre å ”snakke matte” når de gjør ulike ting med barna. Telling, sortering og måling er matte. På den måten kan du la tall og matte bli en naturlig del av praten når dere er i butikken, lager mat eller rydder, oppfordrer hun.

Les også: Disse vitaminene gir bedre hukommelse

Lær å telle gjennom spill og lek

I vår digitale verden er det mye app-hjelp å hente når barna skal lære å telle. Men Finstad anbefaler også analoge, fysiske spill og aktiviteter.

– Alle slags spill hvor man teller og regner er verdifulle, som kortspill, terningspill og lignende. Brettspill som har tallinjer, for eksempel Stigespillet, kan være ekstra verdifulle. Forklaringen er antageligvis at de hjernecellene som tas i bruk for å forstå tall, er koblet sammen med evnen til å forstå avstand og tid. Når vi jobber med tallinjer, får disse hjernecellene hjelp til å lage en indre tallinje.

Andre aktiviteter som er supre for barn som skal lære å telle, er bygging med såkalte konstruksjonsspill. Lego, Torreta og forskjellige magnetspill er ypperlige.

– Mens barnet bygger blir mange viktige ord tatt i bruk for å beskrive plassering, former og antall. Mange konstruksjonsleker kommer også med oppskrifter, og de gir fin trening i å tolke symboler og jobbe strukturert. Slike leker trener også finmotorikken i fingrene og romforståelsen, og det gjør det også lettere å forstå matematikk. Vår matematiske tenkning er nemlig koblet til både fingre og romfølelse, forteller Hanne Finstad.

Slik kan du øve med barnet

Etter hvert som barnet blir eldre og utvikler sitt forhold til tall og mengder, vil det automatisk begynne å dele opp mengder i mindre grupper. Det har kanskje lært seg hvordan mengder med tre og to objekter ser ut, og vil derfor kunne kjenne igjen en mengde med fem. Tenk bare på deg selv: Hvis det ligger fem puslespillbrikker på bordet, teller du dem ikke. Du ser hvor mange det er fordi du grupperer. Slik kan du også øve med barnet ditt. Lær det at fem er én mer enn fire, og at fem kan deles i mengder på f.eks. fire og én. Fire pluss én blir altså en ny mengde på fem. Noen barn tar dette lekende lett, mens andre vil trenge lang tid og masse øving.

Er det faktisk slik at enkelte barn har et større talent for å lære å telle og forstå matte enn andre?

– Akkurat som vi er født med forskjellig talent for å løpe fort og svømme raskt, er vi også født med ulike forutsetninger for å lære matematikk. Men jeg vil absolutt ikke anbefale foreldre å fokusere på medfødte evner. Utsagn som at “i vår familie er vi ikke gode i matematikk”, kan faktisk gjøre stor skade. Da plasserer barnet seg på et lavt nivå, og mister troen på at det hjelper å øve. I stedet må vi hjelpe barnet til å tenke at vi lærer ved å øve og gjøre feil. Vi kan trene hjernen akkurat som vi kan trene kroppen. Gjennom arbeidet mitt har jeg møtt mange barn som sliter med matte, og er overbevist om én ting: Alle barn kan bli gode nok til å mestre all matten de trenger i hverdagen – og litt til.

Kilder: Forskerfabrikken.no, Dragonbox.no

5 kjappe om tall

  1. Bruk tall og matte i hverdagen – når dere handler, lager mat, rydder og sorterer.
  2. Mange spill og konstruksjonsleker (f.eks. Stigespill og Lego) er gode for utviklingen av tallforståelse.
  3. Lag små grupper av ting dere teller, da lærer barna sammenhengen mellom et tall og en mengde.
  4. Koblingen mellom et tallord og en mengde går gradvis – vær tålmodig!
  5. Lær barnet at hjernen kan trenes, akkurat som kroppen: Øvelse gjør mester!

Les også:

Boktips

Øvebok Addisjon

Denne boken er et perfekt tillegg til mattelæringen barna har i klasserommet, og vil hjelpe dem med å oppnå nøkkelferdighetene som er nødvendige for å bli god i matte. Den gjør det på en lærerik og morsom måte, med morsomme dyr og en gradvis økning i vanskelighetsgrad.

Utgitt av Cappelen Damm.

Øvebok Multiplikasjon

Denne boken gir barnet ditt muligheten til å øve på multiplikasjon på en morsom måte. Den inneholder forskjellige dyr, og vanskeligheten øker gradvis gjennom boken.

Utgitt av Cappelen Damm.

Snurr terning telle-spill

Dette er en morsom spill-bok for de minste, hvor de kan øve seg på å telle, samtidig som de har det morsomt. Hvert av spillene er illustrert på en livlig måte, og det passer for barn mellom 2-4 år, og for familier som har lyst til å gjøre noe hyggelig sammen.

Utgitt av Cappelen Damm.