Slik lærer du barnet ditt å lese

Slik lærer du barnet ditt å lese

Barn
Slik lærer du barnet ditt å lese

Å lære barn å lese, åpner en helt ny verden for dem. Vi gir deg gode tips til hvordan du kan motivere og hjelpe barnet ditt med å knekke lesekoden.

Når barnet lærer seg å lese åpnes en helt ny verden

Av all kunnskap barna våre skal tilegne seg, er kanskje det å lære å lese det vi foreldre er mest opptatt av. Vi vet det å beherske lesekunsten er fundamentalt for all læring senere i livet. Men hvordan lære barn å lese på en måte som både meningsfull og morsom?

– Det å lære å lese er en svært krevende prosess. Vi voksne må ikke glemme hvor vanskelig det faktisk er, sier Hilde Hofslundsengen.

Hun er utdannet pedagog og logoped, og førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet.

Formelen for lesing er en kombinasjon av å avkode lyden i bokstavene og å få med seg innholdet i en tekst. Det er utrolig krevende for hjernen, og barnet trenger først og fremst mye støtte og motivasjon i prosessen, sier hun.

Se også:

Vi vet at å lese høyt for barna fra de er ganske små, kan være den viktigste investeringen du gjør for at barnet skal lære å lese senere. Lesingen lærer dem å lytte og styrker konsentrasjonen. I tillegg utvikler de ordforrådet sitt mye hurtigere enn barn som ikke blir lest for. Dette gir dem bedre forutsetninger for læring i samtlige skolefag, også matematikk og naturfag.

Å lære å lese må være meningsfullt

– Men det nytter ikke å stresse barna for at de skal lære å lese selv. De må oppleve det som meningsfullt, sier Hofslundsengen.

Hun forteller at forskere i USA har jobbet mye med såkalt dialogisk lesing, en metode som ikke er veldig mye brukt i Norge.

– I motsetning til tradisjonell høytlesning hvor barnet er passivt lyttende, handler dialogisk lesning om å engasjere barnet i boka og teksten. Still spørsmål til barnet underveis. Kanskje barnet kan oppdage ”sin” bokstav i teksten? Er det ting i teksten barnet kjenner seg igjen i?

Å få barnet engasjert er alfa og omega for interessen videre, sier Hofslundsengen, som mener at dialogisk lesning er en metode som er velegnet for bruk hjemme.

– Men ikke la det flyte helt ut: Pek på bilder, snakk sammen underveis, men hold dere likevel til teksten i boka, sier hun.

I tillegg til å lese for barnet, er det viktig å være en god rollemodell: Les mye selv. At barnet ser deg lese bøker eller artikler, vil være inspirerende og vise dem at lesing er viktig og naturlig.

La barnet skrible og skrive

Hofslundsengen har selv forsket på området oppdagende skriving som tar utgangspunkt i at barn ofte er mer opptatt av å lære seg å utforme bokstavene enn å lære seg selve lyden i dem.

– Det er gjerne mer spennende og gøy å lære seg å skrive bokstavene – eller i alle fall noe som ligner på bokstaver, sier hun.

– Barn oppdager tidlig at skriving kan brukes til å kommunisere, og det er spennende for dem. De vil gjerne skrive navnet sitt eller kanskje et kort med en koselig hilsen. Oppdagende skriving kan være en god vei til å lære seg den fonetiske lyden bokstavene har.

Hofslundsengen foreslår eksempelvis å la barnet tegne noe de er glade i, som en matrett eller en lek. Deretter kan de forsøke å skrive ordet ved siden av tegningen.

– Det kan hende det bare blir skribling, men det gjør ikke noe. Skriv ordet riktig under det barnet har skrevet, uten å påpeke feilene, sier Hofslundsengen.

Eller la barnet lage en handleliste, gjerne med hjelp av både tegninger og bokstaver. Kanskje det kan tegne en melkekartong eller et brød, og skrive med de bokstavene det kan. Lesing kan skje på mange arenaer, det er bokstaver overalt – utnytt dette!

Lær å lese med hjelp av app

At det å lære å lese skal være gøy og spennende, er også sentralt for pedagog og gründer Daniel Senn. Da han selv fikk en sønn med nedsatt hørsel, begynte han å lete etter morsomme apper for lesetrening, men fant ingen han syns var gode nok. Det ble starten på utviklingen av leseappen Poio, som ble lansert sommeren 2017.

– Vi ser at mange barn som sliter med å lære å lese, først og fremst mangler motivasjon. Poio er derfor utviklet som et spill, der det å løse oppgaver knyttet til ord og lesing, driver barnet videre.

I spillet møter barnet trollet Poio som har sjålet boka til Leslingene (vokalene). Men fordi trollet ikke kan lese selv, må han fange Leslingene for å få dem til å hjelpe seg. Gjennom å styre og hjelpe Leslingene gjennom spillet, møter barnet på stadig nye oppgaver som gir dem øving på lyder og bokstaver.

Poio ble raskt en suksess i App Store med over 25 000 nedlastninger i løpet av de første seks månedene. Senn tror suksessen er sammensatt.

Mestring er viktigst

– For det første tar vi den digitale generasjonen barn på alvor. Poio-universet er spennende, grafikken er god og oppgavene gir mestringsfølelse. Kjente spillmekanismer som gullmynter barna kan bruke i spillet, motiverer, og spillet byr på mye humor og action. Og det er ingen ”straff” eller kritikk for å gjøre feil. Målet vårt er at barna skal føle så stor mestring at de selv ønsker å forstå lesing. Først da blir øvingen meningsfull.

Men Poio er ikke utviklet for at foreldre skal slippe billig unna lesetreningen! Engasjerte og stolte foreldre er gull verd og stimulerer barnet til øving, mener Daniel Senn.

– Poio er designet slik at flere kan spille sammen på ett nettbrett. Du kan være en slags andrepilot som for eksempel hjelper barnet når lange ord etter hvert skal pusles, avslutter Senn.

Poio er tatt i bruk på flere skoler, og ble i løpet av 2018 også lansert i Sverige.

Tips:

Pickatale er en ny, norskutviklet app som gir tilgang til over 1250 interaktive barnebøker. Hver uke kommer det nye bøker i appen.

Se også: De beste spill- og læringsappene for barna

7 huskeregler

  1. Les høyt for barnet fra det er ganske lite.
  2. Engasjer barnet i boka dere leser ved å stille det spørsmål.
  3. ”Oppdag” bokstaver overalt – i butikken, på bussen, på skilt.
  4. La barnet skrible ”bokstaver” uten å korrigere.
  5. Vær en god rollemodell – la barnet se deg lese ofte.
  6. Vær tålmodig – å lære å lese er krevende!
  7. Vis engasjement og gi masse ros!