Tran og omega-3

Tran og omega 3

Omega-3
Tran og omega 3

Tran og Omega-3 er begreper som ofte brukes om hverandre, hva er egentlig forskjellen?

Tran og omega-3 – Hva er forskjellen?

Ord og uttrykk som brukes om hverandre og kan føre til forvirring rundt hva de egentlig betyr, og tran og omega-3 er for mange et slikt tilfelle. Kort fortalt, så er omega-3 en fellesbetegnelse på en gruppe flerumettet fettsyrer. Tran derimot, er navnet på et fiskeoljeprodukt som utvinnes fra torskeleveren, som igjen er veldig rik på omega-3.

Tran inneholder omega-3-fettsyrene EPA og DHA

Omega-3-fettsyren alfalinolensyre (ALA) finner vi i flere plantekilder, men det er kun marine kilder som inneholder de langkjedede omega-3-fettsyrene eikosapentaensyre (EPA) og dokosapentaheksaensyre (DHA). Forskning viser at det er nettopp de marine langkjedede omega-3-fettsyrene vi bør passe på å spise mer av fordi de har bevist gunstig effekt på normal funksjon av hjernen, hjertet og synet.

Les også: Omega 3-kilder du kanskje ikke visste om

Produserer kroppen omega-3 selv?

Ja og nei. Fettsyren DHA, forekommer i mange cellemembraner hos mennesker, og i enkelte organer i høyere konsentrasjoner enn andre. Kroppen kan omdanne alfalinolensyre, plante omega-3, til EPA og DHA, men denne prosessen er svært lite effektiv. Det er mikroalgene i havet som dannet de langkjedede EPA og DHA fettsyrene. Fettsyrene stiger i næringskjeden når mindre fisk spiser mikroalge, større fisk spiser de små fiskene også videre. For mennesker er ofte kilder til marin omega-3 større fet fisk som laks, makrell, sild og tran som utvinnes fra torskelever.

Tran som omega 3-kosttilskudd

Tilførsel av omega-3-fettsyrer gjennom kosthold og kosttilskudd er derfor viktig for å sikre inntak av de langkjedede av omega-3-fettsyrene i kroppen. Eksempler på gode kilder til disse fettsyrene er fet fisk som sild, makrell, laks og torskelever, og sist, men ikke minst kosttilskudd som Möller’s Tran. Plante omega-3 får vi tilskudd av gjennom vanlige matvarer som bl.a planteoljer, korn og enkelte typer nøtter, Tran er en spesielt god kilde på omega-3 da tranen er naturlig rikt på de langkjedede marine fettsyrene kroppen trenger.

Hvor mye omega-3 er det i tran?

Grunnen til at tran og omega-3 ofte omtales i samme åndedrag er at tran er en av de beste kildene vi har til marint omega-3. Dette betyr ikke at andre kilder enn tran er dårligere eller at fettsyrene de inneholder er av en lavere kvalitet. Det betyr simpelthen at tran har en høyere andel av disse fettsyrene enn i matvarer som planteoljer, korn og nøtter per målenhet. En stor teskje med Möller’s tran (5 ml) inneholder hele 1,2 gram Omega-3-fettsyrer, hvorav DHA står for 0,6 og EPA for 0,4 g.

Les mer: