Fritidsaktiviteter for barn: Dette bør du tenke på

Fritidsaktiviteter for barn: Dette bør du tenke på

Aktiviteter og moro
fritidsaktiviteter

Fritidsaktiviteter er en viktig arena for barns mestring og identitetsutvikling. Men sørg også for at det blir nok tid til hvile i hverdagen.

Fritidsaktiviteter gir en fin arena for utvikling

Fritidsaktiviteter er en fin arena for utvikling av evner, vennskap og sosial kompetanse, sier Ann Jeanette Heitmann, familieterapeut i Samtaleverkstedet, til Plusstid.no

Hun mener fordelen med fritidsaktiviteter er at barna kan få utfolde seg på andre områder enn det skolehverdagen legger til rette for. For mange barn er dette viktig for mestring og identitetsutvikling.

— Men det er viktig å finne en god balanse mellom skole, fritidsaktiviteter og tid til hvile. Det viktigste foreldre gjør, er å lytte til sitt eget barn og ha fokus på hva som er best for barnet. Dette bør prioriteres foran forventninger fra venner og samfunnet ellers, påpeker Heitmann.

Barn har behov for å roe ned

Og her treffer hun et viktig poeng. Uttalelser som «barnet mitt går på håndball, turn, slalåm, piano og riding» virker nesten dagligdags for tiden. Er det en slags konkurranse i å ha flest mulig aktiviteter? Er en full timeplan synonymt med en vellykket familie?

— En del foreldre bør nok minnes på at veldig organiserte dager kan føles kavete og stressende. Barn og ungdom har også behov for å roe ned, fastslår Merete Lund Fasting, førsteamanuensis ved fakultet for helse og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder. Hun har doktorgrad i barns utelek, og jobber mye med bevegelsesglede, idrett og friluftsliv.

Hun mener lek og motivasjon er det aller viktigste når det kommer til fritidsaktiviteter. Så lenge barnet gjør noe som er gøy, noe han eller hun brenner for og trives med, er det positivt.

— Det er dessuten fint å få lov til å prøve forskjellige aktiviteter. Da blir barnet allsidig, sier hun, og slår et slag for allidretten som noen kommuner tilbyr. Her får banet mulighet til å prøve mange forskjellige aktiviteter, før det kan velges én idrett eller to senere.

Prøv: 5 mindfulness-øvelser for barn

Frafall i ungdomsårene

Ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet deltar de fleste barn i én eller flere organiserte fritidsaktiviteter i oppveksten. Idrett er den desidert vanligste organiserte fritidsaktiviteten både for barn og ungdom.

I ungdomsårene blir det gjerne flere treninger. Det er ikke et poeng å være med på så mye aktivitet at en ikke strekker til og kanskje opplever stress. I slike situasjoner er det fint for tenåringen å få hjelp av foreldrene til å prioriteres bort noe.

— En del ungdom kan dessuten oppleve prestasjonspress i idretten. Dette er en av grunnene til at mange idrettslag opplever frafall når barna kommer i 13 til 14-årsalderen. Det er ofte ikke mulig å trene en eller to ganger i uka, for skal du være med på laget, kreves det mye mer trening enn det, påpeker Lund Fasting.

Hun etterlyser flere muligheter for de unge som ikke er ute etter å telle antall mål og måle prestasjoner.

— Det at ungdom i dag gir tilbakemelding på at de opplever stress og press både når det gjelder skole, idrett og kropp gjør at vi bør tenke alternativt i forhold til idrettstilbud. Jeg håper flere idrettslag kan bidra til å tilby opplegg der hovedmålet er at en skal være sammen, være i bevegelse og ha det gøy. Det kan være alt fra vannaktivitet, uteaktivitet som sykling, lek og ski eller at en har åpen gymsal der ungdommene møtes til bestemte tidspunkt og selv er med og bestemmer hva de skal gjøre.

Foreldres deltagelse

Merete Lund Fasting brenner for at foreldre deltar i aktiviteter sammen med barna utendørs på ettermiddagstid og i helgene. På denne måten kan du bidra til at barn blir glad i å være ute, at barnet får interesse for å leke utendørs og dere får en felles opplevelse som familie.

— Det kan være så lite som å gå til skolen sammen eller spise middagen ute i det fri. Det er også positivt om foreldrene kan være med på sykkelturer i nærmiljøet, på skøytebanen eller på badetur. Hverdagsaktiviteten er nemlig det aller viktigste. Det å gå eller sykle til skolen, i stedet for å bli kjørt. Da får barnet frisk luft, og samtidig får de et forhold til nærmiljøet, bemerker hun.

Så hvor mange aktiviteter er egentlig nok?

— Det finnes ikke en oppskrift på hva som er riktig for alle. For noen kan én aktivitet være mer enn nok, mens andre kan ha glede av å være med på mange aktiviteter. Men alle barn trenger frihet og tid til å «gjøre ingenting» iblant, understreker familieterapeut Ann Jeanette Heitmann.

Hun legger til at barn er i konstant utvikling, det betyr at både interesser og egenskaper kan endre seg slik at det kan bli behov for å teste ut nye aktiviteter og avslutte andre. Hvis barnet ønsker å slutte på en aktivitet, er det viktig å snakke sammen om årsaken. Det kan vise seg av ønsket om å slutte egentlig dreier seg om at barnet gruer seg for noe og trenger støtte og oppmuntring.

Se også: Morsomme hobbyer for barn – en stor guide

Lytt til barnets behov

Hva hvis barnet vil slutte på aktiviteten?

— Det er viktig å lytte til barnets ønsker, men samtidig lære barnet å balansere mellom egne og fellesskapets behov. Er barnet med i lagidrett eller teater som avhenger av hans eller hennes deltakelse er det viktig at barnet forstår at det kan være nødvendig å «stå løpet ut» en periode. Mistrives barnet på aktiviteten over tid er det viktig at barnet ikke blir presset til å fortsette, men blir møtt med forståelse og får lov til å avslutte aktiviteten.

Det kan være mange årsaker til at barn ønsker å gi opp fritidsaktiviteter. Det som er viktig er at man tar seg tid til å snakke med barnet om hvorfor det ønsker å slutte.

— Det at barnet ikke ønsker å delta på aktiviteter kan være et signal om at barnet føler seg utrygg sosialt eller rett og slett ikke liker å holde på med aktiviteten.

Hvis barn opplever at deres behov blir møtt, og at de blir respektert for den de er, vil de utvikle en god selvfølelse og bli trygge på seg selv. Det viktigste er at man tar hensyn til barnet fremfor det man føler forventes fra samfunnet rundt.

— Å akseptere at barnet ikke gjør akkurat det samme som vennene flest handler egentlig om å formidle til barnet sitt at du er akseptert og god nok sånn som du er. Med det formidler man også til barnet at det har lov til å ivareta egne behov og ta hensyn til seg selv. Det er verdifullt å ta med seg videre i livet, avslutter familieterapeuten.

Se også:

Se også: