Slik lærer du barnet ditt å gå

Slik lærer du barnet ditt å gå

Barn
laere__aa_gaa_iStock

De første skrittene på egenhånd er et stort øyeblikk i barnets liv – og i foreldrenes! Her er noen nyttige tips når barnet ditt skal lære å gå.

Barnets personlighet spiller en viktig rolle

Tidspunktet for når barnet ditt er klart for å lære å gå, handler ikke bare om fysiske forutsetninger, men også om barnets personlighet, sier helsesøster Tone Bjørnson Aanderaa.

Les også: Barnets utvikling måned for måned

– Noen barn hiver seg utpå og er alltid klare for nye utfordringer. Andre er av den mer forsiktige typen som vil være helt sikre på at de mestrer den nye fasen før de” slipper seg”.

Hun råder oss til å være flinke til å skjelne mellom å stimulere og å pushe barnet i denne fasen.

Det er så lett å sammenligne barnet sitt med andres og bli farget av hva barna i barselgruppen eller på helsestasjonen klarer. Og fordi vi så gjerne vil at barna våre skal passe inn og være like “flinke” som de andre, hender det nok at foreldre får et litt sterkere konkurranseinstinkt enn godt er.

Som med det meste annet et barn skal lære seg i løpet av de første leveårene, er det store forskjeller på når de begynner å gå. Noen tar sine første skritt allerede når de er ni måneder, mens andre venter til de er dobbelt så gamle. Og begge deler er faktisk helt innenfor normalen.

Legg til rette for barnet

Vi bør absolutt stimulere et barn som viser motivasjon for å lære gå, sier Aanderaa.

– Stimulansen bør tilpasses det enkelte barns komfortsone og initiativ. Det handler om å legge til rette for at barnet skal mestre kunsten. Hvis du for eksempel har et barn som har begynt å reise seg ved hjelp av bordkanten eller stolsetet og som viser nysgjerrighet og interesse for å gå, kan du hjelpe til. Støtt barnet, hold det i begge hender og gå sammen med det. Eller la det prøve seg på veldig korte avstander mellom to voksne. Dette er også med på å gjøre” utfordringen” sikrere for barnet.

Regn med litt knall og fall når barnet skal lære å gå

Når det er sagt, så er det ikke uvanlig at småbarn som skal lære seg å gå, faller innimellom. Da er det fint om vi som er voksne bruker et kroppsspråk og et toneleie som viser at det ikke er så farlig. På den måten oppmuntrer vi barnet til å prøve igjen.

Les også: D-vitamin og baby

Men Aanderaa ber oss la barnet bestemme farten på treningen. Hvis vi voksne forventer mer enn barnet er modent for, vil det kunne gi barnet en dårlig erfaring. Dette kan føre til at det å lære å gå tar lengre tid.

– Barnet kan bli litt utrygt og få behov for å sjekke ut litt ekstra før det prøver seg igjen. Det er på ingen måte noen alvorlig konsekvens, men greit å være oppmerksom på. La barnet være den som tar initiativet til å prøve igjen, sier hun.

– Uansett vil barnet ditt starte å gå når det selv er klart. I utgangspunktet trenger du ikke gjøre noe før det selv tar initiativ, sier Aanderaa. Men hun legger til at vi gjerne kan øke trygghetsfølelsen hos spesielt forsiktige barn med litt ekstra oppmuntring.

Våkne babyer bør ligge på magen

Balanse, styrke og motorikk er en forutsetning for alle som skal opp på to ben. Flere fysioterapeuter mener at norske babyer ligger altfor lite på magen. Dette har utvilsomt sammenheng med at mageleie knyttes til økt risiko for krybbedød, men når babyen er våken bør den få ligge på magen på gulvet så ofte som mulig. Dette bidrar til å styrke både armer og rygg, og er en nødvendighet for barn som senere skal mestre å sitte, krabbe og gå. Fysioterapeutene fraråder også bruk av alskens hjelpemidler, noe Aanderaa er helt støtter fullt ut.

Les også: Mageøvelser for babyen

– Det finnes en rekke forskjellige gåvogner og gåstoler, men dette kan gi en veldig uheldig start. Barnet blir gjerne «hengende» i vognen og dermed ikke utfordret på sin egen balanse. Noen starter med gåvogn før barnet i det hele tatt er modent nok til å gå, og da vil det gå glipp av den naturlige utviklingen ved å kjenne på egen kropp, kontroll, balanse og mestring.

Best å lære å gå uten sko

Hva med sko? Trenger barnet sko for å støtte foten?

– Nei, tvert imot. Ikke i den fasen hvor det skal lære å gå. Det er enklere for barnet å finne ut hvordan foten skal brukes uten en” fremmed” sko på, sier Aanderaa.

– Sko trenger de først senere, for å beskytte foten møt støt og kulde ute.

Og når er det grunn til å bli bekymret hvis barnet slett ikke viser tegn til å begynne å gå?

– Hvis barnet overhodet ikke tar initiativ til å ville gå innen 18-måneders alder, kan du gjerne ta det opp med helsestasjonen. Der vil de vurdere barnets utvikling og eventuelt henvise dere videre hvis de mener at det er nødvendig. Men som sagt: Det er også meget mulig at barnet ditt bare trenger å gjøre ting i sitt eget tempo!

7 tips for å lære barnet å gå

  1. Barn er forskjellige: De fleste begynner nok å gå rundt ett-årsalderen, men alt mellom 9 og 18 måneder er helt innenfor normalen.
  2. La babyen ligge mye på magen når den er våken, det styrker viktig muskulatur.
  3. La barnet bestemme fremdrift og tempo på treningen.
  4. Tenk på sikkerheten, men husk også at det ikke er farlig om barnet deiser overende på stuegulvet eller plenen.
  5. Dropp sko i lærefasen!
  6. Ikke bruk gåvogner eller gåstoler, det hemmer utvikling av motorikk og balanse.
  7. Vær tålmodig – barnet ditt går når han/hun er klar!

Kilde: Fysioterapeuten.no

Les også: 12 morsomme fakta om babyen din