Magnesiummangel – årsak og symptomer

Vitaminer og mineraler
Magnesiummangel – årsak og symptomer

Magnesium er et av de viktigste mineralene i kroppen vår og er nødvendig for mer enn 300 ulike prosesser. Over halvparten av kroppens magnesium befinner seg i skjelettet, men også i musklene og vevet vårt. Magnesium er nødvendig for at nervesystemet skal fungere som normalt, men det er vel så viktig for å kunne opprettholde en normal muskelfunksjon og energiproduksjon i kroppen. I denne artikkelen ser vi nærmere på magnesiummangel, hvordan dette kan oppstå og hvilke symptomer dette kan medføre.

Hvor vanlig er magnesiummangel?

Magnesiummangel er sjelden blant friske mennesker som spiser et sunt og variert kosthold. Et tradisjonelt norsk kosthold med basismatvarer som kjøtt, fisk, korn og melkeprodukter inneholder godt med magnesium. Det finnes også magnesium i belgfrukter, nøtter og grønne grønnsaker, hvor det grønne fargestoffet klorofyll er en god kilde til magnesium. Et anbefalt dagsinntak av magnesium ligger på rundt 280 mg for kvinner og 350 mg for menn. For friske, voksne mennesker er det ikke satt noen øvre grense for magnesiuminntak i Norge. Forskning viser at det er helt trygt for friske mennesker å ta opptil 350 mg magnesium daglig for voksne i tillegg til det man får gjennom maten. Det magnesiumet som ikke tas opp av kroppen utskilles nemlig via urinen.

Magnesiummangel påvises med en blodprøve, men det kan enkelte ganger være vanskelig å fastslå en slik mangel. Årsaken er at det meste av kroppens magnesium befinner seg inni kroppens celler og ikke i blodet. Magnesiuminnholdet i blodet reflekterer derfor ikke alltid det faktiske magnesiuminnholdet i resten av kroppen. Ved påvist magnesiummangel, kan legen anbefale magnesiumstilskudd. Her kan du lese mer om magnesiumtilskudd.

Dårlig opptak av magnesium

Selv om man spiser et godt og variert kosthold, kan det likevel være grunner til at man utvikler magnesiummangel. Magnesiumopptaket reduseres med økende alder, slik at eldre ofte har lavere nivåer av magnesium. Er du i tvil, rådfør deg med legen din.

Magnesiumtap som bivirkning

Det kan også være tilfeller der kroppen tappes for magnesium, og at den ikke klarer å holde på mineralet slik den normalt skal. I disse tilfellene kan man miste mer magnesium enn normalt gjennom urinen, noe som dermed kan medføre magnesiummangel i kroppen. Overdreven bruk av antibiotika, enkelte medisiner og vanndrivende midler kan også medføre et større magnesiumtap i kroppen.

Magnesiummangel og symptomer

Milde tilfeller av magnesiummangel trenger ikke gi noen symptomer i det hele tatt. Eventuelle symptomer kan også være svært varierte og diffuse. De kan dermed lett forveksles med mange andre ting. Milde symptomer på magnesiummangel kan variere fra slapphet og svakhet, til kvalme og tap av matlyst. Siden disse symptomene lett kan forveksles med andre ting, bør man rådføre seg med lege før man trekker egne konklusjoner.

Påvirker også kalium og kalsium

Magnesium er også viktig for å regulere nivåene av kalsium og kalium i kroppen, og magnesiummangel kan derfor føre til at vi får lave nivåer av også disse mineralene. Kalium og magnesium er begge involvert i flere av de samme reaksjonene i kroppen, og jobber derfor tett sammen. I tillegg bidrar magnesium til å transportere kalium og kalsium gjennom cellemembranene, og er viktig for å opprettholde prosesser relatert til blant annet hjerte og kar. Lave nivåer av kalium og kalsium gir ofte få symptomer, men kan også gi de samme symptomene som magnesiummangel.