Søvnparalyse

Søvn
søvnparalyse

Mange har opplevd den skremmende følelsen av å våkne og føle at hele kroppen er paralysert. Hodet er bevisst, men musklene vil ikke lystre, og kroppen føles helt lammet. Det er som om kroppen fortsetter å sove etter at man har våknet. Denne tilstanden kalles for søvnparalyse, og kan naturlig nok oppleves som svært skremmende for den som opplever det. I denne artikkelen ser vi nærmere på fenomenet søvnparalyse, hvilke symptomer det gir og om det er mulig å forhindre det.

Hva er søvnparalyse?

Søvnparalyse, eller søvnlammelse som det også kalles, er en tilstand hvor du opplever en delvis eller total lammelse av kroppen idet du våkner. Hjernen er våken og du kan se alle detaljene i rommet, mens kroppen befinner seg i en tilstand av dyp avslapning og paralyse. Mange opplever også et trykk i brystet og at de blir tungpustet, og dette kan forverres hvis man også blir redd av det man opplever. Søvnparalyse kan vare fra noen sekunder til flere minutter, og det kan ofte være vanskelig å ha en realistisk oppfatning av tid når man befinner seg i denne tilstanden.

Mareritt og hallusinasjoner

Et annen ting man kan oppleve ved søvnparalyse, er hallusinasjoner og marerittaktige drømmer. Man kan oppleve ting som egentlig ikke er der, og opplevelsen kan minne mer om en drøm eller mareritt. Dette kan naturlig nok oppleves svært skremmende, særlig fordi kroppen er lammet. Dette gir deg en følelse av å være svært sårbar og maktesløs, ettersom du verken kan bevege deg, snakke eller rope. Hallusinasjonene kan variere fra det bisarre til det skrekkinngytende, og kombinasjonen av muskellammelser og hallusinering gjør dette ofte til en svært skremmende opplevelse. Søvnparalyse kan imidlertid også oppleves som behagelig eller fascinerende for de som forstår hva som skjer, og som ikke blir skremt av den midlertidige lammelsen.

Søvnparalyse i REM-søvn

Mye tyder på at søvnparalyse skjer når vi befinner oss i det som kalles for REM-søvnen . Denne søvnfasen er den søvnperioden hvor drømmene dine er mest aktive, og der hjerneaktiviteten er like høy som i våken tilstand. Pusten din er raskere og mer uregelmessig, og det er også enklere å våkne når du befinner deg i denne søvnfasen. Kroppen blir imidlertid begrenset når du befinner deg i REM-fasen av søvnen – musklene er nemlig midlertidig lammet. Hjernen produserer ulike hormoner som paralyserer musklene, og hvis du skulle våkne i denne søvnfasen, vil ikke kroppen fungere som normalt. På grunn av den høye hjerneaktiviteten vil du kunne registrere det som skjer rundt deg, men du vil ikke kunne bevege på kroppen.

Forstyrrelse av søvnfasene

REM-søvnen inntreffer med jevne mellomrom gjennom hele natten. Det betyr at også søvnparalysen kan komme når som helst når du befinner deg i en av disse REM-fasene. Lengden på REM-fasene øker imidlertid desto lenger man sover, og kommer hyppigere og hyppigere mot slutten av søvnen. Det antas at søvnparalyser skjer når rekkefølgen på søvnfasene forstyrres, og man vekkes mens man befinner seg i REM-søvn og ikke i de andre søvnfasene. God søvnkvalitet forutsetter at man opprettholder en naturlig rekkefølge mellom lett søvn, dyp søvn og REM-søvn, og når denne forstyrres antas det altså at man kan oppleve søvnparalyse. Man våkner i en søvnfase der kroppen befinner seg i en dypt avslappende tilstand, mens hjernen er svært aktiv. Ettersom REM-søvn assosieres med mer livaktige drømmer, kan dette forklare hvorfor man også kan oppleve hallusinasjoner, drømmer eller mareritt i denne tilstanden.

Bedre søvnkvalitet

Alle kan oppleve søvnparalyse én eller flere ganger i løpet av livet. Det virker imidlertid som om enkelte har lettere for å oppleve dette fenomenet enn andre. Det finnes heller ingen enkel behandling mot søvnparalyse, men mye tyder på at stress kan være en medvirkende faktor. Dårlig søvnkvalitet er sannsynligvis også en faktor som gjør at rekkefølgen på søvnfasene forstyrres. Lider man av søvnparalyse, bør man derfor prøve å redusere stress, øke den daglige mosjonen og redusere koffeininntaket. Det er også viktig at man har gode kveldsrutiner, slik at man gir både kropp og sinn muligheten til å slappe godt av og starte søvnprosessen på best mulig måte.

Les mer: Gode råd for bedre søvn 

Les mer: Ekspertråd om søvn

Les også: