Spørsmål og svar – Möller’s og MSC

Spørsmål og svar – Möller’s og MSC

Bærekraft
MSC spørsmål og svar

Hva er MSC?

Marine Stewardship Council (MSC) er en internasjonal ideell organisasjon som anerkjenner og belønner innsats for å beskytte havene og sjømatforsyninger til fremtiden. MSC sin misjon er å bruke det blå miljømerket og fiskerisertifiseringsprogrammet for å bidra til yrende liv i verdenshavene. Ved å anerkjenne og belønne bærekraftig fiskepraksis, påvirke valgene folk gjør når de kjøper sjømat og samarbeide med partnere, kan endring til et bærekraftig system sikre fiskebestander inn i fremtiden.

Les mer om MSC og Möller’s her

På denne siden kan du lese mer om Möller’s og MSC sitt samarbeid og hvorfor dette er godt for miljøet!

Hva er MSC og hvorfor ønsker vi å samarbeide med dem?

MSC er en internasjonal ideell organisasjon, med en visjon om at verdens havene skal ose med liv, og sjømatforsyningene sikres for denne og fremtidige generasjoner. Den blå MSC-etiketten og MSC-sertifiseringsprogrammet anerkjenner og belønner bærekraftig fiskepraksis og bidrar til å skape et mer bærekraftig sjømatmarked.

Den blå MSC-etiketten som du blant annet finner på de grønne Möller’s tran-flaskene, er et bevis på at råvarene kommer fra et viltfangstfiske, som er uavhengig sertifisert til MSCs vitenskapsbaserte standard for miljømessig bærekraftig fiske. Den betyr også at råvarene kan spores tilbake til en bærekraftig kilde.

Forskning gjort av GlobeScan på vegne av MSC viser at de helsebevisste forbrukerne i økende grad er ute etter bærekraftig sjømatalternativer. Over halvparten av disse ønsker også å få informasjon om bærekraftig fisk og sjømat gjennom emballasjen. Möller’s ønsker å appellere til denne voksende konsumentgruppen, ved å stole vise frem den blå MSC-etiketten på våre Möller’s tran-produkter.

For mer informasjon om MSC, besøk msc.org.

MSC-sertifisert norsk skrei

Som du kan lese mer om i Möller’s sin historie, har det sagnomsuste Lofotfiske vært ryggraden til Lofotens eksistens i tusenvis av år. Det er nemlig fiskingen av torsken og skreien som satt grunnmuren til Möller’s tran! Det er ikke hvilken som helst torsk, men nettopp skreien, den vandrede torsken, som gir oss den gode torskeleveroljen som brukes i Möller’s tran. Denne fisken migrerer hundrevis av kilometer nordover i Barentshavet, fra polarisen til skreiens fødested – nemlig det isete vannet rundt Norges fjerntliggende øyer.

Norges fiskerier brukes som målestokk for bærekraftig fiske, og fiskeriene har lært fra utfordringer i fortiden. På 80-tallet fikk overfiskingen i Barentshavet Skrei-aksjene til å stupe. Fiskeindustrien og samfunnet som støttes har kommet seg igjen, gjennom forsiktig forvaltning av fiske.

Skrei-fisket oppfyller alle de 28 indikatorene som er fastsatt i MSCs standard for bærekraftig fiske, og ble først MSC-sertifisert i 2010. I 2015 ble de resertifisert.

Hva betyr dette for Möller’s?

Möller’s er Norges ledende produsent av torskeleverolje, tran, og kan stolt vise frem den blå MSC-etiketten på alle våre tran-produkter verden rundt. Vi er stolte av å kunne fremme en bærekraftig fiskepraksis og ikke minst, vise de helsebevisste forbrukerne at vi er et bærekraftig valg – Ikke bare i Norge, men i alle de over 20 landene vi selger Möller’s tran, hovedsakelig i Europa og Asia.