MSC og Möller’s – Samfunnsansvar og bærekraftig fiske

MSC og Möller’s – Samfunnsansvar og bærekraftig fiske

Bærekraft
MSC og Möller's - Samfunnsansvar og bærekraft

Möller’s Tran, som i dag selges i mer enn 20 land, vil nå bruke den blå MSC-fisken som en garanti for bærekraft og sporbarhet. I løpet av 2019 vil mer enn 5 millioner MSC-merkede tranflasker sendes ut til konsumenter verden over.  Marine Stewardship Council (MSC) spiller en sentral rolle i arbeidet med å fremme bærekraftig fiskepraksis. Overfiske er en stor global utfordring, og vi har stor tro på de positive endringene som skjer i regi av MSC-programmet.  På denne siden kan du lese mer om Möller’s og MSC sitt samarbeid og hvorfor dette er så viktig for å bevare livet i havet.

Hva er MSC og hvorfor ønsker vi å samarbeide med dem?

Marine Stewardship Council (MSC) er en internasjonal ideell organisasjon. Organisasjonens visjon er at verdenshavene skal yre av liv og at kilden til sjømat skal sikres for vår tid og kommende generasjoner. Det blå MSC-merket og MSC-sertifiseringsprogrammet anerkjenner og belønner bærekraftig fiske og bidrar til å skape et mer bærekraftig marked for sjømat.

Det blå MSC-merket på Möller’s Tranflaskene er et bevis på at råvaren kommer fra et viltfangstfiske som er uavhengig sertifisert etter MSC sin vitenskapsbaserte standard for miljømessig bærekraftig fiske. I tillegg kan råvarene kan spores tilbake til sin bærekraftige kilde.

En global markedsundersøkelse utført av GlobeScan i 2018, viser at helsebevisste forbrukere i økende grad ønsker bærekraftige sjømatalternativer. Respondentene søker informasjon om bærekraftig fisk og sjømat på produktemballasjen og 72 % av dem som kjenner til MSC-merket har stor tillit til MSC.

For mer informasjon om MSC, besøk msc.org.

MSC-sertifisert norsk skrei

Som du kan lese mer om i Möller’s sin historie, har det sagnomsuste Lofotfiske vært ryggraden til regionens eksistens i tusenvis av år. Skreien, den «vandrende» torsken, migrerer hundrevis av kilometer sørover fra Barentshavet, fra polarisen til skreiens gyte sted – nemlig i farvannet rundt Lofoten og Vesterålen. Möller’s Tran har blitt utvunnet av torskelever fra skreifisket helt siden 1854. Tran og torskelever er et biprodukt fra skreien, og bidrar dermed til at hele fisken blir utnyttet.

Norske fiskerier brukes som målestokk for bærekraftig fiske, og fiskeriene har lært fra utfordringer i fortiden. På 80-tallet fikk overfisket i Barentshavet skrei-aksjene til å stupe. Fiskeindustrien og samfunnet som ble rammet har kommet seg igjen gjennom en forsvarlig fiskeforvaltning. Skrei-fisket ble først sertifisert i 2010 og revurdert i 2015, noe som betyr at det oppfyller alle de 28 indikatorene som er fastsatt i MSC sin standard for bærekraftig fiske.

Hva betyr dette for Möller’s?

Möller’s kan nå stolt vise frem det blå MSC-merket på alle tranflaskene verden over. Vi er kry av å kunne fremme en bærekraftig fiskepraksis og ikke minst, vise de bevisste forbrukerne våre at Möller’s Tran er et bærekraftig valg – bra for havet og bra for deg!