Möller’s Tran – et bærekraftig valg

Möller’s Tran – et bærekraftig valg

Bærekraft
fa1484aea25f41bc9873fc585aeba3b3

Skei er en betegnelse på torsk av den norsk-arktiske torskestammen som årlig svømmer til norskekysten for å gyte.  Denne torskearten anses som en av de mest bærekraftige fiskeartene i verden. Möller’s bruker kun leveren fra skrei fra et MSC-sertifisert og bærekraftig norsk fiske til produksjon av tran. Skreien blir fisket i havområdet utenfor Lofoten og Vesterålen, som er kjent for sitt rene, kalde vann med mye plankton. Torskeleveren er ideell for produksjon av tran fordi den er naturlig rik på omega-3 fettsyrene DHA og EPA, i tillegg til vitamin D3 og A. Disse næringsstoffene har en rekke positive helseeffekter.

Hvert år fra februar til april, kommer skreien fra Barentshavet til havområdet utenfor Lofoten for å gyte. Skreifisket er en mange tusen år gammel tradisjon, og strekker seg så langt tilbake i tid som til vikingtiden. I skreisesongen leverer fiskebåter nyfisket skrei til kai hver dag – ferskere blir det ikke! Skrei er som nevnt opphavet til Möller’s Tran, og sammen med en strengt kontrollert produksjonsprosess sikrer dette det ypperste omega-3-produkt for norske forbrukere – fullt av næringsstoffer og med en prisbelønnet smak.

Sløying og damping

Etter fangst leveres skreien rett inn i fiskemottak for sløying. Fiskedelene sorteres og leveren fraktes til damperiet i nærheten for videre bearbeidelse, rensing og oppvarming. Produksjonen er høyautomatisert og skjer i et lukket anlegg. Luft er tranens store «fiende» på grunn av høy oksideringsrisiko, og produksjon i lukket anlegg sikrer derfor at holdbarheten ikke påvirkes. Fra bearbeiding av skreiens lever får man råtran, som videre pumpes via rør over i lagringstanker som fraktes til Möller’s-fabrikken på Løren i Oslo for ytterligere raffinering og tapping på flasker.

Alt brukes

Lever betegnes som et biprodukt av skreien, da hovedproduktet fra fisken er fileter som brukes til matlaging.  Bruk av biprodukter øker utnyttelsesraten fra fiske, og gjør selve fisket mer bærekraftig. I tillegg brukes produksjonsrestene av tran fra lever til dyrefôr og biobrensel.

Kvalitet på grønne flasker

På Möller’s-fabrikken på Løren i Oslo blir tranen videre renset, kontrollert og aroma tilsettes tranproduktene med smak. Det utføres hyppige kvalitetskontroller og smakstester av hvert produksjonsparti for å sikre den gode smaken og stabile holdbarheten som Möller’s er kjent for. Möller’s Tran har en høy grad av renhet med verdier som er langt bedre enn det som kreves av norske og europeiske myndigheter. Alle Möller’s-produktene ligger dessuten langt under både EU og GOED sine øverste krav til oksidasjon. Dette er takket være lang erfaring og god kunnskap, samt god bruk av teknologi og moderne produksjonsanlegg.

Det siste steget i produksjonen av tran er tapping på de grønne ikoniske flaskene, før de merkes, pakkes og sendes til konsumenter verden over. Og sånn ender altså tranflaska i kjøleskapet hjemme hos deg. Og når flaska er tom leverer du den til glassresirkulering, slik at den kan brukes som glassemballasje igjen og igjen.

Les også

Les også