1. Generelt

1. Orkla Health AS er ansvarlig for konkurransen, i samarbeid med Pulse Communications AS.

2. Konkurransen starter 1. august og avsluttes 11 oktober. Vinnerne annonseres innen 18. oktober.

3. Alle som er bosatt i Norge kan delta. Ved å delta i konkurransen godtar du disse konkurransereglene. Ansatte i Orkla Health, Orkla ASA og dets datterselskaper, deres familiemedlemmer og personer som er faglig knyttet til konkurransen kan ikke vinne premier.

2. Deltakelse og trekning

1. Man deltar i konkurransen ved å fylle ut skjemaet på vår hjemmeside (http://www.mollers.no/spill-hjernen-god/)

2. Ved å registrere dine personlige detaljer og svar er du med i trekningen av premien.

3. Trekningen av vinnerne er datastyrt. Alle som deltar har lik mulighet til å vinne.

4. Ved teknisk feil, sabotasje eller annen konflikt relatert til vinnerpremien vil beslutningen som tas av Orkla Health AS være gjeldende.

3. Premie – 10 000 kroner til læring

1. 1 vinner mottar 10 000 kroner som kan brukes til å læring. Vinneren må fremlegge tilstrekkelig dokumentasjon på at premien blir brukt til læring for at Orkla Health AS skal kunne utstede premien. Orkla Health forbeholder seg retten til å definere hva som ligger i begrepet læring i denne sammenheng.

Premien koordineres av Orkla Health AS.

2. Vinnerpremien inkluderer ikke annet enn det som er angitt ovenfor.

4. Premien i denne konkurransen er forbeholdt vinneren og kan ikke overføres til eller benyttes av andre personer. Premien kan heller ikke refunderes eller byttes mot andre godtgjørelser. Vinneren av konkurransen må oppgi alle nødvendige opplysninger for at Orkla Health AS skal kunne utstede premien. Orkla Health AS kan oppheve premietildelingen dersom tilstrekkelige opplysninger for å utstede premien ikke gis innen en uke, eller dersom vinneren oppgir feil opplysninger.

5. Eventuelle forsendelsesutgifter eller gebyrer knyttet til premien dekkes av Orkla Health AS.

4. Andre forhold

1. Orkla Health AS forbeholder seg retten til å publisere navnet på vinnerne på Möller’s sin Facebookside og på mollers.no.

2. Dersom denne konkurransen ikke kan gjennomføres som planlagt, forbeholder Orkla Health AS seg retten til å endre vilkårene for konkurransen. Orkla Health AS kan diskvalifisere enhver deltaker i konkurransen, eller nekte å gi ut premie dersom deltakerne ikke opptrer i samsvar med konkurransevilkårene eller dersom det er mistanke om juks.

5. Personopplysninger og kontakt

1. Deltakerne må legge inn personalia for å være med i trekningen. Orkla Health AS (postboks 353 Skøyen, 0213 Oslo) er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger fra konkurransedeltakerne. Personopplysningene vil ikke bli videreformidlet til tredjepart eller benyttet til andre formål enn å offentliggjøre vinneren, kontakte vinneren og utstede premien. Opplysningene vil bli slettet når kampanjen er fullført. Ytterligere informasjon om vår behandling av personopplysninger finner du i vår personvernerklæring.

2. For spørsmål vedrørende håndtering av personopplysninger henvises det til forbrukerservice@orklahealth.no