Kan man være sikker på at Møllers produkter er rene og fri for forurensning og tungmetaller?

Ja, vi kan garantere at alle våre produkter er rene og av beste kvalitet. Våre produkter er helt trygge å bruke for både barn og voksne. Vi tar alle forholdsregler for å unngå at uønskede stoffer som kan finnes i fisk, havner i våre produkter. All olje vi benytter renses grundig i flere steg samt at den kontrolleres opptil 8 ganger gjennom prosessen. Faktisk er Møllers egne regler til produktenes renhet mye strengere enn myndighetenes krav. Ved å bruke råvarer fra rene havområder, som for eksempel torsk fra Lofoten, unngår vi også at det finnes uønskede stoffer i det hele tatt.