Kan fisk/skalldyrallergikere bruke Møllers produkter?

Fiskeoljekapslene består av ren olje fra fiskemuskel og tran består av rent fett fra torskelever. Allergi ovenfor fisk skyldes at man reagerer på et protein (allergen) i fiskemuskelen. Dagens analysemetoder har ikke kunnet avdekke rester av protein i fiskeoljen/tranen, og vi anser det som lite sannsynlig at produktet vil utløse en allergisk reaksjon. Dersom man er hyperallergisk ovenfor fisk, bør man snakke med, og eventuelt prøve produktet hos legen sin.