FAQ
Kan fisk/skalldyrallergikere bruke Möller´s produkter?
<div id="faq-380" class="qa out"> <div class="answer"> Fiskeoljekapslene består av ren olje fra fiskemuskel og tran består av rent fett fra torskelever. Allergi ovenfor fisk skyldes at man reagerer på et protein (allergen) i fiskemuskelen. Dagens analysemetoder har ikke kunnet avdekke rester av protein i fiskeoljen/tranen, og vi anser det som lite sannsynlig at produktet vil utløse en allergisk reaksjon. Dersom man er hyperallergisk ovenfor fisk, bør man snakke med og eventuelt prøve produktet hos legen sin. </div> </div> <div id="faq-379" class="qa in">Er du i tvil, prøv Möller´s Vegetabilsk Omega-3 fra alger.</div>