FAQ
Hvor går jeg dersom jeg ønsker å ta klagen min videre?
Klageorgan: vi vil gjøre vårt beste for at du skal bli fornøyd med Möllers’ produkter, og vår kundebehandling. Dersom du likevel ikke skulle være fornøyd, har du alltid rett til å klage til Forbrukerklageutvalget eller henvise saken til mekling hos Forbrukerrådet. Du kan også benytte deg av Europakommisjonens plattform for nettbasert tvisteløsning (ODR-plattform).