Har Møllers produktene dokumentert effekt?

Ja. Fettsyrene DHA og EPA, som er hovedvirkestoffene i Møllers sine produkter, er blant de best dokumenterte næringsmidlene i verden i dag.