Er det farlig å ta mer enn en anbefalt dagsdose?

Man bør alltid følge anbefalingene om dosering som står på produktet, med mindre annet er avtalt i samråd med lege. Det er spesielt de fettløslige vitaminene A, D og E man skal passe på at man ikke får i seg for mye av. Om man skulle få i seg mer enn anbefalt dose en sjelden gang vil det normalt være helt ufarlig. Eventuelle negative virkninger ved overdosering vil først komme etter gjentatt overdosering over lang tid.