Er Omega-3 bra for hjertet?

Den siste tiden er det stilt spørsmål om tran og omega-3 tilskudd i form av fiskeolje fortsatt er godt for hjertet. Noen forskningsrapporter har belyst at det ikke har noen særlig effekt hos mennesker med hjerteproblemer, mens andre studier viser til en positiv effekt.

Det finnes i dag god dokumentasjon på at omega-3 fra tran eller fiskeolje er godt for hjerte, hjerne og syn hos friske mennesker. All relevant forskning innenfor dette området er behandlet ut i fra en totalvurdering i EU`s Mattrygghetsorgan. I tillegg til de viktige omega-3 fettsyrene inneholder tran også vitamin-D som veldig mange av oss får for lite av.

-Vårt generelle råd er at folk bør spise mer fisk eller ta kosttilskudd med omega-3 for å forebygge og unngå en hjerte- og kar sykdom senere i livet. De fleste av studiene som inngår i Cochrane analysen som ble publisert i sommer, er gjort på personer som allerede er syke. Pasienter med en hjerte- og karsykdom vil alltid bli behandlet med legemidler. Disse behandlingsmetodene er blitt kraftig forbedret de siste årene, slik at legemidlene gjør at det er vanskelig å vise til at omega-3 isolert sett har en effekt, sier Tonje Dominguez, fagsjef for ernæring i Orkla Health.

Videre poengterer hun at «The Vital Study», en av de aller største studiene på forholdsvis friske eldre som nettopp ble publisert, viste tydelig redusert risiko for hjerteinfarkt og behov for utblokking av årer ved jevnlig inntak av omega 3. Studien konkluderte også med at dersom man spiser mindre enn 1,5 fiskemiddager i uken, kan omega 3-tilskudd redusere risiko for hjerteinfarkt, slag og dødsfall knyttet til vaskulære hjertelidelser.

Orkla Health følger nøye med på all ny forskning, og forholder seg i dag til EU`s ekspertkomitee og de anbefalingene de gir.

-Det er bra at vi hele tiden får tilført nye kunnskap. Skulle de offisielle anbefalingene fra EUs ekspertkomiteen en dag bli endret, vil vi også selvsagt rette oss etter det. Men per i dag står tran godt rustet med den dokumentasjonen som finnes på hjerte, hjerne og syn, på friske mennesker, sier Tonje.

  • Var dette relevant?
  • ja   nei