Angrerett

Du er beskyttet av lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler av 20. juni 2014 nr. 27 («angrerettloven») og har 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du mottar varen eller fra den dagen du mottar den første av varene dersom det er inngått en abonnementsavtale.

Angreretten innebærer at du har rett til å angre kjøpet for uåpnet produkt og returnere varen. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må altså produktet returneres til oss i samme mengde og stand som du mottok det. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, må du dekke dette verditapet.

Sammen med bekreftelsesmailen sendte vi deg et standard angrerettsskjema, dette er også tilgjengelig her, og dersom du ønsker å angre kjøpet ber vi deg sende oss dette skjemaet eller på annen måte gi oss en utvetydig erklæring om at du ønsker å benytte deg av rettigheter etter angrerettloven.

Angrefristskjema_Möller’s Omega-3